QUY TRÌNH DỊCH CHUYÊN NGHIỆP

Để một bản dịch được tạo ra chất lượng MPT có quy trình 7 bước. Cam kết nội dung luôn tuyệt đối chính xác.

Bài viết trước đó PHIÊN DỊCH ĐUỔI
Bài viết sau đó TƯ VẤN CHUYÊN SÂU