Dịch thuật chuyên ngành là công tác dịch thuật chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên môn nào đó như: Dịch thuật chuyên ngành kinh tế, marketing, quảng cáo, truyền thông, y tế, giáo dục, kỹ thuật… Mỗi chuyên ngành đều có lượng thông tin, kiến thức và thuật ngữ chuyên môn khác nhau.

Giới thiệu


Dịch thuật
 được hiểu đơn giản là chuyển đổi ngôn ngữ từ một văn bản nguồn sang một văn bản mới bằng một ngôn ngữ khác, nhưng vẫn đảm bảo tương đồng về ý nghĩa và nội dung chuẩn xác với văn bản gốc. 

Dịch thuật là hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn – văn bản nguồn và chuyển sang một ngôn ngữ khác, tạo thành bản dịch chuẩn xác nội dung, đầy đủ ý nghĩa tương đương với văn bản gốc. Dịch thuật chính là kỹ thuật chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.