PHIÊN DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI

Phiên dịch qua điện thoại – OPI (Over-the-Phone Interpretation) là khi mà phiên dịch viên biên dịch lại qua điện thoại thay vì phải có mặt.

Ưu thế vượt trội của phiên dịch thông qua điện thoại chính là sự không giới hạn về khoảng cách địa lý và càng ngày càng phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự tăng trưởng không ngừng của công nghệ thông tin liên lạc trong những năm gần đây.

Đây cũng là một dịch vụ của công ty dịch thuật MPT đang thực hiện. Với loại hình dịch vụ này sẽ giúp cho quý khách hàng giải quyết công việc nhanh chóng, không ảnh hưởng đến vấn đề đi lại và thời gian hạn hẹp.

Hình thức phiên dịch này còn đảm bảo tính an toàn bảo mật khi mà phiên dịch viên chỉ cần nói riêng và thì thầm những điều được dịch ra để đảm bảo không ai biết.

Các chuyên gia phiên dịch qua điện thoại của công ty MPT có kỹ năng chuyên môn ngoại ngữ cao, đồng thời am hiểu các vấn đề về xã hội, khoa học, công nghệ, văn hóa, … và các chuyên ngành đa dạng khác sẽ giúp cho bản dịch của quý khách hàng nhanh chóng hoàn thiện và có chất lượng tốt.